Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U NIŠE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Rupa bez dna

Mnoge stvari u životu skloni smo usporediti s rupom bez dna, a da rupu bez dna nikada nismo vidjeli. Pravi je trenutak da se ta nepravda ispravi!