Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U NIŠE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Iluzija udubljenog lica

Potreba za prepoznavanjem lica toliko je duboko usađena u čovjeka da ćemo popuniti gotovo svaku prazninu u onome što gledamo ne bismo li lice vidjeli!