Varljivo prstenje

Varljivo prstenje

Jednom pokrenuto prstenje stvara osjećaj pokreta ovih inače statičnih objekata i stvara iluziju da se dva prstena rotiraju u eliptičnoj putanji jedan povrh drugoga. Na kraju kretnje podsjeća na dvije kovanice u vrtnji prije nego što u potpunosti padnu na tlo (i zaustave se).
POVRATAK NA EKSPONATE